گالری فیلم شرکت ماشین سازی سبلان ماشن تبریز


فیلم دستگاه بلوک زن ، جدول زن و کفپوش مدل پیوسینگ 2016

فیلم دستگاه بلوک زن ، جدول زن و کفپوش مدل پیوسینگ 2016 سبلان تبریز

فیلم دستگاه بلوک زن s20

فیلم دستگاه بلوک زن تخمگذار s20

فیلم دستگاه بلوک زن اتوماتیک کادونا گاری دار

فیلم دستگاه بلوک زن تخمگذار کادونا گاری دار

فیلم دستگاه وت پرس تولید جدول وکفپوش سبلان تبریز

فیلم دستگاه وت پرس تولید جدول وکفپوش سبلان تبریز

فیلم دستگاه جدول زنی به روش خیس وت پرس سبلان ماشین

فیلم دستگاه جدول زنی به روش خیس وت پرس

بلوک زن تمام اتوماتیک اس 20 آقای مهندس حسین زاده

بلوک زن تمام اتوماتیک اس 20 آقای مهندس حسین زاده

دستگاه وت پرس سه ایستگاهه شهرداری قم

دستگاه وت پرس سه ایستگاهه شهرداری قم

دستگاه سنگ مصنوعی آقای مهندس رنجبر در استان کردستان

دستگاه سنگ مصنوعی آقای مهندس رنجبر در استان کردستان

فیلم دستگاه بلوک زن متحرک مدل اس 12

دستگاه بلوک زن متحرک مدل اس 12

بلوک زن تمام اتوماتیک اس 12 سینی دار

بلوک زن تمام اتوماتیک اس 12 سینی دار

وت پرس آقای خالدی

مشخصات فنی دستگاه وت پرس تک ایستگاهه

ویدیوی دستگاه پیوسینگ 5472

فیلم دستگاه پیوسینگ تک پاکته 5470

فیلم جدول زن

فیلم دستگاه بلوک زن تخمگذار اس20 آقای قره بلاغی

دستگاه بلوک زن تخم‌گذار شرکت سبلان تبریز ( بزرگترین دستگاه بلوک زن تخم‌گذار در دنیا)

1 از 2