گالری فیلم شرکت ماشین سازی سبلان ماشن تبریز


فیلم پیوسینگ 2014

فیلم پیوسینگ 2014 شرکت سبلان ماشین

فیلم دستگاه بلوک زن s20

فیلم دستگاه بلوک زن s20 فیلم دستگاه بلوک زن s20 فیلم دستگاه بلوک زن s20 فیلم دستگاه بلوک زن s20

فیلم دستگاه کادونا گاری دار

فیلم دستگاه کادونا گاری دار

فیلم دستگاه جدول زنی وت پرس سبلان ماشین

فیلم دستگاه جدول زنی وت پرس سبلان ماشین

فیلم دستگاه جدول زنی به روش خیس وت پرس سبلان ماشین

فیلم دستگاه جدول زنی به روش خیس وت پرس

بلوک زن تمام اتوماتیک اس 20 آقای مهندس حسین زاده

بلوک زن تمام اتوماتیک اس 20 آقای مهندس حسین زاده

دستگاه وت پرس سه ایستگاهه شهرداری قم

دستگاه وت پرس سه ایستگاهه شهرداری قم

دستگاه سنگ مصنوعی آقای مهندس رنجبر در استان کردستان

دستگاه سنگ مصنوعی آقای مهندس رنجبر در استان کردستان

فیلم اس 12

فیلم اس 12

بلوک زن تمام اتوماتیک اس 12 سینی دار

بلوک زن تمام اتوماتیک اس 12 سینی دار

وت پرس آقای خالدی

مشخصات فنی دستگاه وت پرس تک ایستگاهه

فیلم دستگاه اربیل

ویدیوی دستگاه پیوسینگ 5472

فیلم دستگاه پیوسینگ تک پاکته 5470

فیلم جدول زن


1 از 2