گالری تصاویر شرکت ماشین سازی سبلان ماشن تبریز


دستگاه بلوک زن تمام اتومات اس 20 اس

قابلیت تولید 27 بلوک در هر کورس 30 ثانیه ایی ظرفیت پاکت دستگاه یک مترمکعب حجم تولید روزانه 9000 عدد

دستگاه بلوک زن تمام اتوماتیک ، جدول زن و کفپوش مدل پیوسینگ 2016

زمان تولید: در کورس 35 ثانیه نوع تولید جدول، بلوک و کفپوش ابعاد میز 130×120،ارتفاع 35 تعویض به تمامی قالب­های موجود حدود 180 نوع مجهز به سنسورهای کنترل جهت کارکرد صحیح قطعات سهولت قابل تعویض مقرّ بازوهای گاریها

دستگاه بلوک زن تمام اتوماتیک ، جدول زن و کفپوش مدل پیوسینگ 2016

زمان تولید: در کورس 35 ثانیه نوع تولید جدول، بلوک و کفپوش ابعاد میز 130×120،ارتفاع 35 تعویض به تمامی قالب­های موجود حدود 180 نوع مجهز به سنسورهای کنترل جهت کارکرد صحیح قطعات سهولت قابل تعویض مقرّ بازوهای گاریها

نمای اسلیمی استانداری آذربایجان شرقی

اولین نمای اسلیمی جهان با سازه نامرئی

نمای اسلیمی استانداری در شب

نمای شب استانداری آذربایجان شرقی

نمای شماره 3

توضیح نمای شماره 3

نمای شماره 4

توضیح نمای شماره 4

نمای شماره 5

توضیح نمای شماره 5

نمای شماره 6

توضیح نمای شماره 6

نمای شماره 7

توضیح نمای شماره 7

نمای شماره 8

توضیح نمای شماره 8

موزائیک طرح 1

توضیح موزائیک طرح 1

موزائیک طرح 2

توضیح موزائیک طرح 2

موزائیک طرح 3

توضیح موزائیک طرح 3

موزائیک طرح 4

توضیح موزائیک طرح 4

موزائیک طرح 5

توضیح موزائیک طرح 5

4 از 6