گالری تصاویر شرکت ماشین سازی سبلان ماشن تبریز


دستگاه جدول زن 50*50

دستگاه تخم گذار جدول زن ظرفیت تولید 2000 محصول در هر شیفت کاری

دستگاه جدول زن 50*50

دستگاه تخم گذار جدول زن ظرفیت تولید 2000 محصول در هر شیفت کاری

دستگاه جدول زن 50*50

دستگاه تخم گذار جدول زن ظرفیت تولید 2000 محصول در هر شیفت کاری

دستگاه جدول زن 30*50

دستگاه تخم گذار جدول زن ظرفیت تولید 1500 محصول در هر شیفت کاری قابلیت نصب انواع قالب جدول

دستگاه جدول زن 30*50

دستگاه تخم گذار جدول زن ظرفیت تولید 1500 محصول در هر شیفت کاری قابلیت نصب انواع قالب جدول

وت پرس سه ایستگاهه

آخرین تکنولوژی جهان در تولید جدول و سنگفرش بتنی قابلیت تولید جدول و کفپوش در اندازه های مختلف تمام اتوماتیک زمان تولید: هر کورس 40 ثانیه

وت پرس سه ایستگاهه

آخرین تکنولوژی جهان در تولید جدول و سنگفرش بتنی قابلیت تولید جدول و کفپوش در اندازه های مختلف تمام اتوماتیک زمان تولید: هر کورس 40 ثانیه

وت پرس سه ایستگاهه

آخرین تکنولوژی جهان در تولید جدول و سنگفرش بتنی قابلیت تولید جدول و کفپوش در اندازه های مختلف تمام اتوماتیک زمان تولید: هر کورس 40 ثانیه

وت پرس سه ایستگاهه

آخرین تکنولوژی جهان در تولید جدول و سنگفرش بتنی قابلیت تولید جدول و کفپوش در اندازه های مختلف تمام اتوماتیک زمان تولید: هر کورس 40 ثانیه

وت پرس تک ایستگاه

قابلیت تولید جدول و کفپوش در اندازه های مختلف تمام اتوماتیک

وت پرس تک ایستگاه

قابلیت تولید جدول و کفپوش در اندازه های مختلف تمام اتوماتیک

وت پرس تک ایستگاه

قابلیت تولید جدول و کفپوش در اندازه های مختلف تمام اتوماتیک

دستگاه بلوک زن تمام اتوماتیک ، جدول زن و کفپوش مدل پیوسینگ 2016

زمان تولید: در کورس 35 ثانیه نوع تولید جدول، بلوک و کفپوش ابعاد میز 130×120،ارتفاع 35 تعویض به تمامی قالب­های موجود حدود 180 نوع مجهز به سنسورهای کنترل جهت کارکرد صحیح قطعات سهولت قابل تعویض مقرّ بازوهای گاریها

دستگاه بلوک زن اتوماتیک ، جدول زن و کفپوش مدل پیوسینگ تک پاکته 5470

•ظرفیت تولید: 2000 محصول در روز

دستگاه بلوک زن اتوماتیک ، جدول زن و کفپوش مدل پیوسینگ تک پاکته 5470

•ظرفیت تولید: 2000 محصول در روز

دستگاه بلوک زن اتوماتیک ، جدول زن و کفپوش مدل پیوسینگ 5472

تولید در هر کورس ۱ دقیقه ابعاد میز: 110*70 استفاده از ولو هیدرولیکی قابلیت کنترل به صورت هیدرولیکی ابعاد دستگاه: 3.2*1.8*6 تولید انواع سنگفرش، جدول، و بلوک

3 از 6