گالری تصاویر شرکت ماشین سازی سبلان ماشن تبریز


دستگاه بلوک زن تمام اتومات اس 20 اس

قابلیت تولید 27 بلوک در هر کورس 30 ثانیه ایی ظرفیت پاکت دستگاه یک مترمکعب حجم تولید روزانه 9000 عدد

دستگاه بلوک زن اتومات اس 12

دستگاه بلوک زن 12 قالبه شرکت سبلان تبریز هر کورس کاری 40 ثانیه ظریفیت تولید روازنه: 6000 عدد بلوک 20×20×40 امکان تولید به صورت چکشی و پرسی امکان تولید آجرهای سیمانی ظرفیت پاکت دستگاه یک متر مکعب

دستگاه بلوک زن تمام اتومات اس 20 اس

قابلیت تولید 27 بلوک در هر کورس 30 ثانیه ایی ظرفیت پاکت دستگاه یک مترمکعب حجم تولید روزانه 9000 عدد

دستگاه بلوک زن اتومات اس 12

دستگاه بلوک زن 12 قالبه شرکت سبلان تبریز هر کورس کاری 40 ثانیه ظریفیت تولید روازنه: 6000 عدد بلوک 20×20×40 امکان تولید به صورت چکشی و پرسی امکان تولید آجرهای سیمانی ظرفیت پاکت دستگاه یک متر مکعب

دستگاه بلوک زن تمام اتوماتیک اس 12 سینی دار

بلوک ساز با ویژگی تولید انبوه تولید 12 عدد بلوک در یک کورس 50 ثانیه قابلیت تولید بلوک در ابعاد و اشکال مختلف

دستگاه بلوک زن تمام اتوماتیک اس 12 سینی دار

بلوک ساز با ویژگی تولید انبوه تولید 12 عدد بلوک در یک کورس 50 ثانیه قابلیت تولید بلوک در ابعاد و اشکال مختلف

دستگاه بلوک زن کادونا گاری دار

ظرفیت تولید:5000 محصول در روز مزیت ویژه این دستگاه دارای گاری حمل ملات بر روی قالب و تولید انواع بلوک می باشد دارای ویژگی پر کردن یکنواخت قالب

دستگاه بلوک زن کادونا گاری دار

ظرفیت تولید:5000 محصول در روز مزیت ویژه این دستگاه دارای گاری حمل ملات بر روی قالب و تولید انواع بلوک می باشد دارای ویژگی پر کردن یکنواخت قالب

دستگاه بلوک زن کادونا گاری دار

ظرفیت تولید:5000 محصول در روز مزیت ویژه این دستگاه دارای گاری حمل ملات بر روی قالب و تولید انواع بلوک می باشد دارای ویژگی پر کردن یکنواخت قالب

دستگاه بلوک زن نیمه اتوماتیک کادونا

قابلیت تولید بلوک در هر کورس یک دقیقه ایی شش قالبه حجم تولید روزانه 3000 عدد

دستگاه بلوک زن نیمه اتوماتیک کادونا

قابلیت تولید بلوک در هر کورس یک دقیقه ایی شش قالبه حجم تولید روزانه 3000 عدد

دستگاه بلوک زن نیمه اتوماتیک کادونا

قابلیت تولید بلوک در هر کورس یک دقیقه ایی شش قالبه حجم تولید روزانه 3000 عدد

دستگاه جدول زن اس 12

قابلیت تولید جدول : 30*30 - 30*40 - 30*50 - 30*70 ظریفیت تولید روازنه: 3000 عدد جدول هر کورس کاری 60 ثانیه

دستگاه جدول زن 70*50

دستگاه تخم گذار جدول زن قابلیت نصب انواع قالب جدول تا 70 سانتی متر

دستگاه جدول زن 70*50

دستگاه تخم گذار جدول زن قابلیت نصب انواع قالب جدول تا 70 سانتی متر

دستگاه جدول زن 70*50

دستگاه تخم گذار جدول زن قابلیت نصب انواع قالب جدول تا 70 سانتی متر

2 از 6