گالری تصاویر شرکت ماشین سازی سبلان ماشن تبریز


دستگاه بلوک زن کادونا گاری دار

ظرفیت تولید:5000 محصول در روز مزیت ویژه این دستگاه دارای گاری حمل ملات بر روی قالب و تولید انواع بلوک می باشد دارای ویژگی پر کردن یکنواخت قالب

دستگاه بلوک زن کادونا گاری دار

ظرفیت تولید:5000 محصول در روز مزیت ویژه این دستگاه دارای گاری حمل ملات بر روی قالب و تولید انواع بلوک می باشد دارای ویژگی پر کردن یکنواخت قالب

دستگاه بلوک زن نیمه اتوماتیک کادونا

قابلیت تولید بلوک در هر کورس یک دقیقه ایی شش قالبه حجم تولید روزانه 3000 عدد

دستگاه بلوک زن نیمه اتوماتیک کادونا

قابلیت تولید بلوک در هر کورس یک دقیقه ایی شش قالبه حجم تولید روزانه 3000 عدد

دستگاه بلوک زن نیمه اتوماتیک کادونا

قابلیت تولید بلوک در هر کورس یک دقیقه ایی شش قالبه حجم تولید روزانه 3000 عدد

دستگاه جدول زن اس 12

قابلیت تولید جدول : 30*30 - 30*40 - 30*50 - 30*70 ظریفیت تولید روازنه: 3000 عدد جدول هر کورس کاری 60 ثانیه

دستگاه جدول زن 70*50

دستگاه تخم گذار جدول زن قابلیت نصب انواع قالب جدول تا 70 سانتی متر

دستگاه جدول زن 70*50

دستگاه تخم گذار جدول زن قابلیت نصب انواع قالب جدول تا 70 سانتی متر

دستگاه جدول زن 70*50

دستگاه تخم گذار جدول زن قابلیت نصب انواع قالب جدول تا 70 سانتی متر

دستگاه جدول زن 50*50

دستگاه تخم گذار جدول زن ظرفیت تولید 2000 محصول در هر شیفت کاری

دستگاه جدول زن 50*50

دستگاه تخم گذار جدول زن ظرفیت تولید 2000 محصول در هر شیفت کاری

دستگاه جدول زن 50*50

دستگاه تخم گذار جدول زن ظرفیت تولید 2000 محصول در هر شیفت کاری

دستگاه جدول زن 30*50

دستگاه تخم گذار جدول زن ظرفیت تولید 1500 محصول در هر شیفت کاری قابلیت نصب انواع قالب جدول

دستگاه جدول زن 30*50

دستگاه تخم گذار جدول زن ظرفیت تولید 1500 محصول در هر شیفت کاری قابلیت نصب انواع قالب جدول

وت پرس سه ایستگاهه

آخرین تکنولوژی جهان در تولید جدول و سنگفرش بتنی قابلیت تولید جدول و کفپوش در اندازه های مختلف تمام اتوماتیک زمان تولید: هر کورس 40 ثانیه

وت پرس سه ایستگاهه

آخرین تکنولوژی جهان در تولید جدول و سنگفرش بتنی قابلیت تولید جدول و کفپوش در اندازه های مختلف تمام اتوماتیک زمان تولید: هر کورس 40 ثانیه

2 از 6