گالری تصاویر شرکت ماشین سازی سبلان ماشن تبریز


دستگاه بلوک زن تمام اتوماتیک ، جدول زن و کفپوش مدل پیوسینگ 2016

زمان تولید: در کورس 35 ثانیه نوع تولید جدول، بلوک و کفپوش ابعاد میز 130×120،ارتفاع 35 تعویض به تمامی قالب­های موجود حدود 180 نوع مجهز به سنسورهای کنترل جهت کارکرد صحیح قطعات سهولت قابل تعویض مقرّ بازوهای گاریها

دستگاه بلوک زن ، جدول زن و کفپوش مدل پیوسینگ 2013

تولید انواع سنگفرش، جدول و بلوک ظرفیت تولید 18000 عدد بلوک در هر شیفت کاری قابلیت کنترل بصورت فول اتوماتیک و ولوی

دستگاه بلوک زن ، جدول زن و کفپوش مدل پیوسینگ 2013

تولید انواع سنگفرش، جدول و بلوک ظرفیت تولید 18000 عدد بلوک در هر شیفت کاری قابلیت کنترل بصورت فول اتوماتیک و ولوی

دستگاه بلوک زن ، جدول زن و کفپوش مدل پیوسینگ 2013

تولید انواع سنگفرش، جدول و بلوک ظرفیت تولید 18000 عدد بلوک در هر شیفت کاری قابلیت کنترل بصورت فول اتوماتیک و ولوی

دستگاه بلوک زن ، جدول زن و کفپوش مدل پیوسینگ 2010

ظرفیت تولید 9000 عدد بلوک در هر شیفت کاری تولید انواع سنگ فرش، جدول و بلوک

دستگاه بلوک زن ، جدول زن و کفپوش مدل پیوسینگ 2010

ظرفیت تولید 9000 عدد بلوک در هر شیفت کاری تولید انواع سنگ فرش، جدول و بلوک

دستگاه بلوک زنی ، جدول زنی و سنگفرش مدل 5475

مشخصات فنی دستگاه های بلوک زنی جدول زنی و سنگفرش مدل 5475 تولید انواع سنگ فرش، جدول و بلوک قابلیت کنترل بصورت فول اتوماتیک و ولوی زمان تولید: هر کورس40 ثانیه

دستگاه بلوک زنی ، جدول زنی و سنگفرش مدل 5475

مشخصات فنی دستگاه های بلوک زنی جدول زنی و سنگفرش مدل 5475 تولید انواع سنگ فرش، جدول و بلوک قابلیت کنترل بصورت فول اتوماتیک و ولوی زمان تولید: هر کورس40 ثانیه

دستگاه بلوک زنی ، جدول زنی و سنگفرش مدل 5475

مشخصات فنی دستگاه های بلوک زنی جدول زنی و سنگفرش مدل 5475 تولید انواع سنگ فرش، جدول و بلوک قابلیت کنترل بصورت فول اتوماتیک و ولوی زمان تولید: هر کورس40 ثانیه

دستگاه بلوک زن ، جدول زن و کفپوش مدل پیوسینگ 5474

تولید انواع سنگ فرش، جدول و بلوک قابلیت کنترل بصورت فول اتوماتیک و ولوی زمان تولید: هر کورس45 ثانیه

دستگاه بلوک زن ، جدول زن و کفپوش مدل پیوسینگ 5474

تولید انواع سنگ فرش، جدول و بلوک قابلیت کنترل بصورت فول اتوماتیک و ولوی زمان تولید: هر کورس45 ثانیه

دستگاه بلوک زن ، جدول زن و کفپوش مدل پیوسینگ 5473

قابلیت تولید انواع سنگ فرش، جدول و بلوک ظرفیت تولید: 4500 بلوک در هر شیفت کاری زمان تولید: هر کورس یک دقیقه قابلیت کنترل بصورت فول اتوماتیک و ولوی

دستگاه بلوک زن ، جدول زن و کفپوش مدل پیوسینگ 5473

قابلیت تولید انواع سنگ فرش، جدول و بلوک ظرفیت تولید: 4500 بلوک در هر شیفت کاری زمان تولید: هر کورس یک دقیقه قابلیت کنترل بصورت فول اتوماتیک و ولوی

دستگاه بلوک زن ، جدول زن و کفپوش مدل پیوسینگ 5473

قابلیت تولید انواع سنگ فرش، جدول و بلوک ظرفیت تولید: 4500 بلوک در هر شیفت کاری زمان تولید: هر کورس یک دقیقه قابلیت کنترل بصورت فول اتوماتیک و ولوی

دستگاه بلوک زن اتوماتیک ، جدول زن و کفپوش مدل پیوسینگ تک پاکته 5470

•ظرفیت تولید: 2000 محصول در روز

دستگاه بلوک زن تمام اتومات اس 20 اس

قابلیت تولید 27 بلوک در هر کورس 30 ثانیه ایی ظرفیت پاکت دستگاه یک مترمکعب حجم تولید روزانه 9000 عدد

1 از 6